Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Informacija Adolfo Ambručio giminėms

Mes kiekvienas esam keleivis,
Tik nežinom, kur yra stotis,
Kurioje mums skirtas laikas baigsis,
Kur sustos mums plakusi širdis…

ADOLFAS AMBRUTIS
1952-2018

Velionis pašarvotas Puodžių kaime.
Karstas iš išnešamas 14 dieną 13 val. 50 min.
Šv. Mišios aukojamos 14 dieną 14 val. 30 min. Akmens bažnyčioje.
Laidotuvės vyks Žilinėlių kaimo kapinėse.

(Visited 147 times, 1 visits today)
123456